Lerend Netwerk PARTNER

17 april 2018

Netwerkmeeting coach-ondersteuners

10 april 2018

Nieuw in de CR

28 Maart 2018

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie landelijke ontmoetingsdag Clientenraden RIBW, dd. 6 maart 2018

Ik heb deze ontmoetingsdag ervaren als…

0 goed 36x

0 matig

0 slecht

Omdat……

 • Het zeer informatief was;
 • Veel goede informatie;
 • Er verdieping is gekomen in overlegstructuur en netwerken RIBW;
 • Er goede informatie uitwisseling was;
 • Verrassende inzichten;
 • Overzichtelijk en rustig;
 • Erg informatief;
 • Omdat ik nieuwe medezeggenschapvormen heb leren kennen;
 • Kwaliteit van de onderwerpen en discussie;
 • Het was prachtig geregeld, alleen het uur pauze tussendoor maakte dat ik tijdelijk mijn concentratie verloor;
 • Ik vind dat we landelijk af en toe in actie moeten komen.

Agenda 2018

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 6 maart 2018. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 28 maart 2018.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2018 wordt de netwerkmeeting gehouden op 10 april 2018.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2018 worden gehouden, nl van woensdag 12 t/m vrijdag 14 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.