K3 Empowerment training

11 t/m 13 december 2017

PARTNER-benadering

Februari 2018 (Zwolle, Amersfoort, Breda)

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwd hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie workshop ‘Strategisch Onderhandelen’, dd. 12 en 22 juni ’17

Deze workshop is opgezet in samenwerking met het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ)

Ik heb deze workshop ervaren als…..

 • Zeer nuttig
 • Nuttig en uitnodigend (3x);
 • Interessant en leerzaam (4x);
 • Positief;
 • Goede leerbasis.
 • Gelijkstemmend met mijn inzet;
 • Prettig en nuttig;
 • Informatief;
 • Nuttig, de presentatie was voor mij helder;

Wat ik ga oefenen/toepassen in de praktijk is….

 • Lichaamstaal, 4 onderhandelingsfasen, observeren eigen leden in vergadering;
 • Duw- en trekbewegingen in onderhandelingsprocessen meer toepassen (en zo nog 10 punten..)
 • Luisteren naar eigen team en ‘tegenpartij’;
 • Win-win situaties op de juiste wijze;
 • Diverse onderdelen die in de cursus aan de orde kwamen;
 • De waarom-vraag stellen;
 • Vele onderdelen;
 • Meer vragen stellen.
 • Mimiek, bewegen gesprekspartner, beter voorbereiden
 • Rollen en houding;
 • De stappen/fasen van een onderhandeling + de 3 soorten gedrag inzetten (samen met raadsleden);
 • Beter voorbereiden en meer duw-gedrag en balans vinden;

Agenda 2017

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 6 maart 2018. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 7 november 2017.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2017 wordt de netwerkmeeting gehouden op 23 november 2017.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2017 worden gehouden, nl van maandag 11 t/m woensdag 13 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.