Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwt hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie studiedag voor leden Cliëntenraden RIBW/GGz, 11 oktober ’16

Ik heb deze studiedag ervaren als….
• Erg leerzaam, echt een opfriscursus voor als je in de cliëntenraad zit;
• Bijzonder informatief in een aangename sfeer;
• Veel informatie en interessant om aan deel te mogen nemen en het ‘leren van elkaar’ is waardevol;
• Heel leerzaam en gezellig;
• Een echte studiedag en gezellig;
• Zeer leerzaam, professionele aanpak van Alice en zeer gezellig.
Wat ik geleerd heb is….
• Waar je mee te maken kan krijgen als je in de cliëntenraad zit en wat het betekent cliëntenraadslid te zijn;
• Clientenraad en de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
• Dat er oneindig veel te leren is;
• Wet medezeggenschap en algemene kennis over cliëntenraden;
• Mondiger zijn en worden;
• Duidelijke structuur van de Raad van Toezicht tot lokale cliëntenraad, rechten en plichten, wetgeving en de kracht van eigen dialoog (in gesprek gaan met management).

Agenda 2016

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2016 wordt de netwerkmeeting gehouden op 15 november 2016.

Studie/werkdag ‘Nieuw in het vak’ voor coach-ondersteuners van cliëntenraden RIBW/GGz.
Deze dag wordt gehouden om 4 oktober 2016.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.
Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
  • Eigen koers: waar sta jij nu!
  • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
  • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2016 worden gehouden, nl van maandag 12 t/m woensdag 14 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.