Meer zeggenschap voor GGz cliënten in een veranderende Wmo context


De veranderende Wmo-context brengt nieuwe vragen en uitdagingen mee voor de medezeggenschap van GGZ cliënten. Daarom heeft de afdeling Metamedica van het VUmc, in samenwerking met Kwintes en de RIBW Nijmegen & Rivierenland, middels een participatief actieonderzoek verkend hoe de medezeggenschap van deze cliënten kan worden versterkt middels de PARTNER benadering. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op twee locaties: een beschermd wonen locatie (Kwintes) en een dagactiviteitencentrum waar bezoekers van verschillende organisaties (RIBW N&R & Pluryn) begeleiding en ondersteuning ontvangen.

Dit onderzoek laat zien dat vanuit cliënten de erkenning van kwetsbaarheid en verschil essentieel is in de context van de Wmo, waarin het streven naar zelfredzaamheid en integrale maatschappelijke voorzieningen centraal staan. Het onderzoek laat tevens zien dat de PARTNER benadering bijdraagt aan individueel en collectief empowerment van cliënten en daarmee goed aansluit bij Herstel-ondersteunende zorg in de GGZ. Op beide locaties hebben bewoners/ bezoekers en medewerkers samengewerkt aan verbeteracties op hun eigen locatie. Het onderzoek heeft tevens inzichten en handvatten opgeleverd hoe cliëntmedezeggenschap in de organisatie vorm te geven en uit te rollen.

De PARTNER benadering is met name gericht op het versterken van de informele medezeggenschap op locatieniveau. De thema’s die naar voren kwamen zijn echter allemaal gerelateerd aan de Wmo en derhalve ook zeer relevant voor Wmo beleidsmedewerkers en beleidsmakers bij de gemeente. De ondersteuning van (formele) medezeggenschap op het niveau van de Wmo vraagt daarom om de inbedding van de PARTNER benadering in formele medezeggenschapsstructuren van de organisatie.

De beschrijving van de PARTNER benadering op deze twee locaties én de uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in de eindrapportage: ‘Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil’ en samenvatting: ‘Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil’. Dit onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid.

Ervaringen van deelnemers

Ook benieuwt hoe deelnemers mijn trainingen ervaren? Hieronder een aantal concrete uitspraken van deelnemers.

Evaluatie studiedag leden cliëntenraden RIBW en GGz, dd. 22 maart 17

Ik heb deze studiedag ervaren als…

 • Informatief, gezellig, verhelderend, tipvol, verrijkend;
 • Een openbaring welke mogelijkheden een cliëntenraad heeft, leuk al die voorbeelden en praktijkcases en dat er ruimte in de wet zit;
 • Zeer nuttig, leerzaam en aan te raden voor anderen;
 • Het was heel duidelijk;
 • Inspirerend, ik kan weer enthousiast verder;
 • Leerzame dag;
 • Zeer goed voor mijn werk als CCR lid;
 • Leerzaam, fijne sfeer;
 • Inspirerend, sparren, meer bagage;
 • Bron van inspiratie; 11
 • Inspirerend, informatief, intensief;
 • De dag zit goed in elkaar, goede documentatie, goed verzorgd, duidelijk, helder, maar ook wel in z’n totaliteit overweldigend;
 • Nuttig maar ook erg intensief;
 • Als zeer leerzaam, actief, meedenkend, meepratend;
 • Nuttig en leerzaam.

Wat ik geleerd heb is…

 • Concept nieuwe Wmcz, nieuwe manieren/ideeën voor contacten met de achterban, advies aanvragen behoren aan meer te voldoen;
 • Veel gehoord van andere jonge mensen, echt goede dingen en met veel humor;
 • Dat het soms nodig is als CCR de weg van de meeste weerstand te kiezen;
 • Voor een groep spreken en de informatie komt goed overeen met onze praktijk;
 • Medezeggenschap en alles daaromtrent en de praktijkvoorbeelden;
 • Nog meer weet over het hoe en wat van de cliënten- en /ouderraad, nog meer ideeën voor de raad gekregen;
 • Hoe de Wmcz door cliëntenraad in praktijk kan worden gebracht;
 • Weet nu meer over de structuur en organisatie van een cliëntenraad;
 • Adviesrecht: welke er zijn + wanneer;
 • Hier kan ik voorlopig wel mee verder;
 • Structuur te zien in chaos, fijn om vragen te kunnen stellen;
 • Regels en wetgeving Wmcz, veel adviezen van andere CR leden;
 • Meer inzicht gekregen in vooral de structurering van het raadswerk, maar ook in de te verwachten wijzigingen Wmcz en ideeën opgedaan inzake doelgroep benadering.

Evaluatie Landelijke ontmoetingsdag Cliëntenraden RIBW, dd. 7 maart 2017

 1. Ik heb deze ontmoetingsdag ervaren als…………….
 • goed 42x
 • matig 2x
 • slecht 0x

omdat……

 • Er mogelijkheden voor netwerken was en het thema erg actueel en relevant is;
 • Leuke dag, ook Madurodam (jeugdsentiment)
 • Goed bereikbaar, hartelijk ontvangen, lekkere lunch, goed te volgen programma;
 • Goede planning, leuke locatie, goed verzorgd;
 • Super georganiseerd;
 • Ik andere mensen met andere inzichten en ervaringen heb ontmoet;
 • Er veel actiepunten zijn uitgekomen;
 • Ik kennis gemaakt heb met buurtcirkel project;
 • Informatief en uitdagend;
 • Je mag je uitspreken;
 • Er geluisterd is en gezorgd is voor medezeggenschap.

 1. Wat ik ga toepassen/inbrengen in mijn eigen cliëntenraad is……
 • Betrokkenheid bij de RIBW Alliantie/VNG lobby en cliëntenperspectief, bed&break;
 • Betrokkenheid, meer woonruimte;
 • Het eerder betrekken van de cliënten bij de woonruimte;
 • Meer contact met cliënten;
 • Bed & Break (4x)
 • Ik ga het over buurtcirkel project hebben; (4x)
 • Nog meer actie;
 • Terugkoppelen naar cliëntenraad;(6x)
 • Bruikbare noviteiten en actiepunten;
 • Meer samenwerken met de Wmo en woningbouwverenigingen;
 • Meer aandacht voor zelfstandig wonen, er is nog veel aandacht voor BW;
 • Actieprogramma ‘Weer thuis’;
 • Ik ga meer letten op doorstromen naar zelfstandig wonen;
 • Meer op de achtergrond van de cliënt letten en kijken wat er voor hen te halen valt;
 • Nog beter borgen dat cliënten vroegtijdig gehoord en geïnformeerd worden;
 • Financiën, woningbouwvereniging;
 • Meer inbreng cliënten, een sterkere stem;
 • Cliënten stimuleren serieus met dit onderwerp aan de slag te gaan;
 • Plan Dannenberg en betrokkenheid cliënten in de buurt;
 • Meer contacten met externe partijen over wonen voor cliënten RIBW;
 • Wensen t.a.v. wonen;
 • Betaalbare woningen;
 • Cliënten nemen initiatief en kunnen medezeggenschap hebben op alle fronten;
 • Ideeën over wonen meenemen richting gemeente.

Agenda 2017

Landelijke ontmoetingsdag voor leden cliëntenraden RIBW

Deze dag wordt gehouden op 6 maart 2018. Bij de voorbereiding is de Clientenraad van Kwintes betrokken.

Studie/werkdag voor leden van cliëntenraden RIBW en GGz

Deze dag wordt gehouden op 22 maart 2017.

Netwerkmeeting voor coach/ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz.
In 2017 wordt de netwerkmeeting gehouden op 20 juni en 23 november 2017.

Studie/werkdag ‘Nieuw in het vak’ voor coach-ondersteuners van cliëntenraden RIBW/GGz.
Deze dag wordt gehouden om 11 mei 2017.

Workshop “In gesprek over je netwerk’.
Drie middagbijeenkomsten voor clienten die willen werken aan het versterken van hun persoonlijke netwerk. Data in worden in onderling overleg vastgesteld.

Werken aan je persoonlijke K3
K3 staat voor:
 • Eigen koers: waar sta jij nu!
 • Eigen Kracht & Kwaliteiten: wat heb jij in huis en wat wil jij verder ontwikkelen!
 • Eigen Keuze: wat wil jij, waar ga je voor en welke keuzes ondersteunen je daarbij!
De training zal ook weer in 2017 worden gehouden, nl van maandag 11 t/m woensdag 13 december.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, lees hier verder of mail naar info@alicemakkinga.nl

Themabijeenkomst medezeggenschap & participatie
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Lees hier verder.